Vkládání baterií do dálkového ovladače

  1. Vložte dvě dodané baterie R03 (formát AAA) do dálkového ovladače se správnou polaritou.

    Ilustrace ukazující způsob sejmutí krytky na dálkovém ovladači a vložení baterií

Obsluha systému pomocí dálkového ovladače

Miřte dálkovým ovladačem na snímač dálkového ovládání systému.

Tip

  • Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie ani různé typy baterií.

  • Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu do ovladače a jeho případné korozi.