Výběr zvukového pole

Zvuk lze nastavit výběrem zvukového pole.

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka SOUND FIELD vyberte požadované zvukové pole.

Deaktivace zvukového pole

Opakovaným stisknutím tlačítka SOUND FIELD vyberte volbu [FLAT].

Přímý výběr zvukového pole FIESTA

Stiskněte tlačítko FIESTA na systému. Toto nastavení reprodukuje zvukový efekt haly pro párty.

Výběr režimu Virtuální fotbal

Při sledování přenosu fotbalového utkání můžete mít pocit přítomnosti na stadionu.

Poznámka: Režim Virtuální fotbal lze vybrat pouze během funkce AUDIO IN.

Při sledování přenosu fotbalového utkání opakovaně stiskněte tlačítko SOUND FIELD.

 • [ON NARRATION]: Díky zdůraznění zvuku fotbalových fanoušků si můžete užívat reálný pocit přítomnosti na stadionu.

 • [OFF NARRATION]: Díky minimalizaci hlasu komentátorů navíc ke zdůraznění zvuku fotbalových fanoušků si můžete užívat nejreálnější pocit přítomnosti na stadionu.

Poznámka

 • Jsou-li při vybrané volbě [OFF NARRATION] slyšet nepřirozené zvuky, doporučujeme vybrat volbu [ON NARRATION].

 • Tato funkce nepodporuje monofonní zvuk.

Vytvoření vlastního zvukového efektu

Úrovně určitých frekvenčních pásem lze zvýšit či snížit a pak toto nastavení uložit do paměti jako [CUSTOM EQ].

 1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.

  Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

 2. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [CUSTOM EQ] a stiskněte tlačítko(zadat).

 3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) upravte úroveň ekvalizéru a stiskněte tlačítko(zadat).

 4. Pro úpravu úrovně jiných frekvenčních pásem zopakujte krok 3.

  K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

Výběr vlastního nastavení ekvalizéru

Opakovaným stisknutím tlačítka SOUND FIELD vyberte volbu [CUSTOM EQ].