O indikátorech

Indikátor BLUETOOTH

Svítí Připojení BLUETOOTH je sestaveno.
Bliká dvakrát opakovaně Systém přechází do režimu párování.
Bliká pomalu Systém čeká na zařízení BLUETOOTH, aby se k němu připojil.

Indikátor MEGA BASS

Svítí Režim MEGA BASS je zapnutý.
Nesvítí Režim MEGA BASS je vypnutý.