Zpěv a soutěžení v karaoke (Karaoke Ranking)

Funkci skóre (režim skóre) lze používat pouze tehdy, když je připojen mikrofon. Skóre se počítá na stupnici 0 až 99 porovnáním vašeho hlasu se zdrojem hudby.

 1. Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
 2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
 3. Dotkněte se tlačítka [Karaoke].
 4. Dotkněte se tlačítka [Scoring Start].
 5. Spusťte přehrávání hudby na systému a začněte zpívat.
 6. Na obrazovce aplikace se dotkněte tlačítka [Mic Level], [Echo], [Key Control] či [Vocal] a posunem posuvníku změňte úroveň hlasitosti mikrofonu, intenzitu echa, tóninu nebo vokální/nevokální nastavení podle svých preferencí.
 7. Po zpěvu delším než minutu se dotkněte tlačítka [Scoring Stop] k zobrazení svého skóre.

  Vaše skóre se ukáže na obrazovce aplikace. Je-li vaše skóre v 10 nejlepších hodnoceních, vyzve vás aplikace k zadání jména a názvu skladby. Ve jménu hráče můžete zadat až 16 alfanumerických znaků a v názvu skladby až 24 alfanumerických znaků.

  Potom se zobrazí vaše hodnocení.

  Přehráváte-li hudební zdroj z aplikací smartphonu, může být název skladby automaticky načten ze zdroje.

Resetování hodnocení

Klepněte na ikonu Ranking na obrazovce aplikace.

Zobrazí se seznam Ranking. Pro resetování seznamu se dotkněte ikony resetu.

Poznámka

 • Je-li vaše skóre 0, nebude hodnoceno.

 • Funkce Karaoke Ranking nefunguje v následujících případech:

  • Když není k systému připojen mikrofon.

 • Funkce Karaoke Ranking se automaticky vypne, když:

  • Odpojíte mikrofon od systému.

  • Stisknete tlačítko FUNCTION pro změnu funkce.