Funkce autom. pohotovostního režimu

Tento systém přejde do pohotovostního režimu automaticky za přibl. 15 minut, když není obsluhován nebo chybí výstup audiosignálu. V době nákupu je funkce autom. pohotovostního režimu zapnutá.

Poznámka

 • Funkce autom. pohotovostního režimu nefunguje v těchto případech:

  • během funkce TUNER FM.

  • během funkce TUNER DAB.

  • když je zaktivován časovač vypnutí.

  • když je připojeno externí zařízení ke konektoru MIC/GUITAR.

  • když je systém hostujícím systémem pro funkci Wireless Party Chain nebo hostujícím systémem pro funkci Stereo Pair.

Vypnutí/zapnutí funkce autom. pohotovostního režimu

 1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.

  Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

 2. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [AutoSTBY] a stiskněte tlačítko(zadat).

 3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [ON] nebo [OFF] a stiskněte tlačítko(zadat).

Ukončení nabídky voleb

Stiskněte tlačítko OPTIONS.

Tip

 • Před přechodem systému do pohotovostního režimu bliká na displeji [AutoSTBY] přibl. 2 minuty.