Zařízení USB není rozpoznáno.

  • Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.

  • Zařízení USB nefunguje správně. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.