Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo se ztratí připojení.

  • Systém a zařízení BLUETOOTH jsou příliš daleko od sebe.

  • Jsou-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.

  • Je-li poblíž zařízení generující elektromagnetické záření, jako je bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH či mikrovlnná trouba, přemístěte je jinam.

  • Vyberte vhodnou volbu zvukového kodeku.