Použití efektu DJ

Do zdroje hudby lze přidat efekt DJ.

  1. Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
  2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
  3. Dotkněte se tlačítka [DJ Control].

    Na obrazovce aplikace se zobrazí seznam efektů DJ.

  4. Dotkněte se některého z efektů DJ.

    Pohybem prstu uvnitř vymezené oblasti můžete vytvořit zábavný efekt DJ.

Vypnutí efektu DJ

Dotkněte se tlačítka [DJ Off].