Není slyšet zvuk mikrofonu.

  • Nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu.

  • Ověřte, že je mikrofon správně zapojen do konektoru MIC/GUITAR na systému.

  • Ověřte, že je mikrofon zapnutý.