Systém přešel do pohotovostního režimu.

  • Nejedná se o poruchu. Tento systém přejde do pohotovostního režimu automaticky za přibl. 15 minut, když není obsluhován nebo chybí výstup audiosignálu.