Při přehrávání USB není slyšet žádný zvuk.

  • Zařízení USB není řádně připojeno. Vypněte systém a připojte zařízení USB znovu, pak systém zapněte a ověřte, že se na displeji zobrazí [USB].