Zesílení basů a vytvoření silnějšího zvuku (MEGA BASS)

Basy můžete posílit a poslouchat silnější zvuk (MEGA BASS). V době nákupu zařízení je režim MEGA BASS zapnutý.

  1. Opakovaným stisknutím tlačítka MEGA BASS vyberte volbu [BASS ON].

    Indikátor MEGA BASS se rozsvítí.

Vypnutí režimu MEGA BASS

Opakovaným stisknutím tlačítka MEGA BASS vyberte volbu [BASS OFF].

Tip

  • Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ lze také režim MEGA BASS zapnout/vypnout.