Deaktivace ovládacích prvků na systému (Dětský zámek)

Aby nemohlo dojít k chybné obsluze dětmi, lze deaktivovat ovládací prvky (kromě(napájení)) na systému.

  1. Podržte tlačítko(zastavit) na systému stisknuté déle než 5 sekund.

    Na displeji se zobrazí [CHILD LOCK ON].

Vypnutí funkce Dětský zámek

Podržte tlačítko(zastavit) na systému stisknuté déle než 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí [CHILD LOCK OFF].

Poznámka

  • Když odpojíte napájecí kabel (šňůru el. sítě), bude funkce Dětský zámek automaticky vypnuta.