Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Hudbu zařízení BLUETOOTH lze poslouchat a ovládat jej přes připojení BLUETOOTH v případě, že podporuje následující profily BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje využívat zvukový obsah s vysokou kvalitou bezdrátově.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavovat hlasitost a obsluhovat přehrávání, pozastavení či přechod na začátek další/aktuální skladby.


Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

 • Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, ověřte si předem, že je hlasitost na zařízení BLUETOOTH i systému nastavena na přiměřenou úroveň.

  V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být možné nastavit hlasitost systému na zařízení BLUETOOTH, zatímco je na zařízení zastaveno/pozastaveno přehrávání.

 1. Připojte systém k zařízení BLUETOOTH.

  Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, zobrazí se na displeji název zařízení BLUETOOTH.

  Jakmile je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, lze přehrávání ovládat stisknutím tlačítek (přehrát), (pozastavit), (zastavit), (rychle zpět), (rychle vpřed), (předchozí) a(další).

 2. Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
 3. Nastavte hlasitost pomocí knoflíku VOLUME/DJ CONTROL na systému nebo obsluhou zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

 • Jsou-li špatné komunikační podmínky, může zařízení BLUETOOTH nesprávně reagovat na obsluhu ze systému.

 • V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení audiovýstupu na připojeném zařízení.

 • V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k přerušovanému zvuku nebo šumu.