Dálkový ovladač

Ilustrace dálkového ovladače ukazující části a ovládací prvky

 1. (napájení)

 2. PLAY MODE

  REPEAT/FM MODE

  PARTY LIGHT

  LIGHT MODE

 3. REC TO USB

  TUNER MENU

  BACK

  OPTIONS

  (nahoru)/(dolů)

  (složka) -/+

  (zadat)

 4. FUNCTION

 5. MEGA BASS

  SOUND FIELD

 6. (rychle zpět)/(rychle vpřed)

  TUNING -/+

  (přehrát)*

  (předchozí)/(další)

  PRESET -/+

  (pozastavit)

  (zastavit)

 7. KEY CONTROL (-is)/(-es)

 8. VOL (hlasitost) +/-*

 9. MIC ECHO

 10. VOCAL FADER

 11. SCORE

  DISPLAY

  SLEEP

* Tlačítka (přehrát) a VOL (hlasitost) + mají hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.