Přizpůsobení osvětlení podle svého

Pomocí položky „Fiestable“ si lze určením vzoru a barvy osvětlení vytvořit své vlastní osvětlení.

  1. Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
  2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
  3. Dotkněte se tlačítka [Illumination].

    Na obrazovce aplikace se zobrazí seznam vzorů osvětlení a paleta barev.

  4. Dotkněte se některého ze vzorů osvětlení.

    Barvu osvětlení a rychlost blikání můžete měnit pohybem prstu v paletě barev.