Připojování systému do el. zásuvky

  1. Řádně zasuňte zástrčky napájecího kabelu (šňůry el. sítě) (součást dodávky) do konektoru AC IN na zadní straně systému a pak do el. zásuvky ().

    Dojde k zapnutí systému v ukázkovém režimu a světla začnou automaticky blikat.