Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH

Je-li signál BLUETOOTH tohoto systému zapnutý, lze se k němu připojit ve všech funkcích ze spárovaných zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

  1. Podržte tlačítka MEGA BASS a VOICE CHANGER na systému stisknutá přibl. 3 sekundy.

    Na displeji se zobrazí [BT ON] nebo [BT OFF].

Poznámka

  • Když je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze provádět následující operace:

    • Spárovat se anebo se připojit k zařízení BLUETOOTH.

    • Použít aplikaci „Sony | Music Center“.

    • Změnit zvukové kodeky BLUETOOTH.