Vypnutí napájení (pohotovostní režim)

  1. Stiskněte tlačítko(napájení).

    Na displeji bliká [STANDBY].