Název se nezobrazuje správně.

  • Verze ID3 není ve verzi 1 (1.0/1.1) nebo verzi 2 (2.2/2.3).

  • Kódy znaků, které může tento systém zobrazit:

    • Velká písmena (A až Z)

    • Číslice (0 až 9)

    • Symboly (< > * + , [ ] \ _)

    Ostatní znaky se zobrazí jako [_].