Výsledkem přenosu je chyba.

  • Zařízení USB není řádně zformátováno. Způsob formátování viz návod k použití zařízení USB.

  • Vypněte systém a odeberte zařízení USB. Má-li zařízení USB vypínač napájení, zařízení USB vypněte a znovu jej zapněte po jeho odebrání ze systému. Pak proveďte přenos znovu.

  • Opakují-li se operace přenosu a mazání vícekrát, dojde v rámci zařízení USB ke fragmentaci struktury souborů. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.

  • Zařízení USB bylo odpojeno či vypnuto v průběhu přenosu. Odstraňte částečně přenesený soubor a proveďte přenos znovu. Pokud to nevyřeší problém, je zřejmě zařízení USB poškozeno. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.