Přednastavení rádiových stanic

Jako oblíbené stanice můžete uložit až 20 stanic FM.

  1. Nalaďte stanici, kterou chcete předvolit. (Viz Poslech rádia FM.)
  2. Stiskněte tlačítko TUNER MENU.
  3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte požadované číslo předvolby a stiskněte tlačítko(zadat).

    Na displeji se zobrazí [COMPLETE] a stanice je uložena.

    Je-li již k vybranému číslu předvolby přiřazena jiná stanice, dojde k jejímu nahrazení novou stanicí.

Poslech předvolené stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET -/+ vyberte požadované číslo předvolby.