Přehrávání zařízení USB

  1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].
  2. Připojte zařízení USB k portu(USB) na systému.
  3. Stisknutím tlačítka(přehrát) spusťte přehrávání.

Ostatní obsluha

Funkce nemusí fungovat v závislosti na souboru.

Obsluha Akce
Zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko(zastavit).
Pozastavení přehrávání Stiskněte tlačítko(pozastavit).
Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání Stiskněte tlačítko(přehrát).
Zrušení bodu obnovení Stiskněte dvakrát tlačítko(zastavit).
Výběr souboru Stiskněte tlačítko(předchozí) nebo(další) během přehrávání.
Výběr složky Opakovaně stiskněte tlačítko(složka) -/+.
Spěšné vyhledání bodu při posunu rychle vpřed či rychle zpět (Zamknout hledání) Stiskněte tlačítko(rychle zpět) nebo(rychle vpřed) během přehrávání. Stisknutím tlačítka(přehrát) obnovte přehrávání.

Poznámka

  • Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu(USB) na systému.