Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Wireless Party Chain.

  • Po připojení všech systémů proveďte operace párování a připojení mezi zařízením BLUETOOTH a hostitelským systémem.