Je slyšet silný šum nebo hluk.

  • Přesuňte systém mimo zdroje šumu či hluku.

  • Zapojte systém do jiné el. zásuvky.

  • Nainstalujte šumový filtr (není součástí dodávky) na napájecí kabel (šňůru el. sítě).

  • Vypněte okolní elektrická zařízení.

  • Při zapnutí systému může být slyšet šum nebo hluk generovaný chladicími ventilátory systému. Nejedná se o poruchu.

  • Přesuňte systém mimo neonové reklamy či zářivkové světlo.