Soubory nelze přehrávat.

  • Data nejsou uložena v podporovaném formátu.

  • Zařízení USB formátovaná jinými souborovými systémy než FAT12, FAT16 či FAT32 nejsou podporována.

    Tento systém podporuje FAT12, FAT16 či FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí všechny tyto formáty FAT podporovat. Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení USB, nebo se obraťte na výrobce.

  • Používáte-li zařízení USB obsahující oddíly, lze přehrávat soubory pouze v prvním oddílu.