Použití režimu přehrávání

Funkce nemusí fungovat v závislosti na souboru.

Přehrávání v sekvenčním nebo náhodném pořadí (Přehrát normálně/Přehrát náhodně) (pro zařízení USB)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko PLAY MODE opakovaně.

Na displeji se rozsvítí následující indikátory.

  • (Žádný): Přehrává zařízení USB.

  • [FLDR]: Přehrává všechny přehratelné soubory v určené složce na zařízení USB.

  • [SHUF]: Přehrává náhodně všechny přehratelné soubory na zařízení USB.

  • [FLDR SHUF]: Přehrává náhodně všechny přehratelné soubory v určené složce na zařízení USB.

Poznámka

  • Funkce Přehrát náhodně je zrušena, když provedete synchronizovaný přenos.

  • Funkce Přehrát náhodně může být zrušena, když vyberete složku pro přehrávání.

Opakované přehrávání (Přehrát opakovaně) (pro zařízení USB)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE opakovaně.

Na displeji se rozsvítí následující indikátory.

  • ikona opakování: Opakuje všechny audiosoubory ve složce/na zařízení USB.

  • kombinace ikony opakování a ikony číslo 1 : Opakuje audiosoubor.

Poznámka

  • Funkce Přehrát opakovaně je zrušena, když provedete synchronizovaný přenos.