Zobrazení informací o rádiu DAB

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazit lze následující informace:

  • Název stanice

  • Název vysílače

  • Frekvenční pásmo

  • Síla signálu

  • DLS (Dynamic Label Segment)