Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Stereo Pair.

  • Po připojení dvou systémů se stejným modelem proveďte operace párování a připojování mezi zařízením BLUETOOTH a hostitelským systémem.