Není slyšet zvuk.

  • Nastavte hlasitost.

  • Ověřte připojení případného volitelného zařízení.

  • Zapněte připojené zařízení.

  • Vypněte systém, odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě), potom napájecí kabel (šňůru el. sítě) opět zapojte a zapněte systém.