Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB

Na zařízení USB připojeném k systému lze vymazat audiosoubory či složky.

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].
 2. Opakovaným stisknutím tlačítka(předchozí) nebo(další) vyberte audiosoubor, který chcete vymazat.

  Na displeji se zobrazí číslo skladby.

 3. Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS.

  Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

 4. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [ERASE] a stiskněte tlačítko(zadat).
 5. Na displeji se zobrazí název souboru, pak stiskněte tlačítko(zadat).

  Na displeji se zobrazí [TRACK ERASE] a [PUSH ENTER].

  Pro zrušení mazacích operací stiskněte tlačítko(zastavit).

 6. Stiskněte tlačítko(zadat).

  Na displeji se zobrazí [COMPLETE].

  Neexistuje-li po vymazání další soubor, na displeji se zobrazí [NO MUSIC].

  K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

Vymazání složky

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].

 2. Opakovaným stisknutím tlačítka(složka) -/+ vyberte složku, kterou chcete vymazat.

  Na displeji se zobrazí název složky.

 3. Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS.

  Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

 4. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [ERASE] a stiskněte tlačítko(zadat).

 5. Na displeji se zobrazí název složky, pak stiskněte tlačítko(zadat).

  Na displeji se zobrazí [FOLDER ERASE] a [PUSH ENTER].

  Pro zrušení mazacích operací stiskněte tlačítko(zastavit).

 6. Stiskněte tlačítko(zadat).

  Na displeji se zobrazí [COMPLETE].

  Neexistuje-li po vymazání další soubor, na displeji se zobrazí [NO MUSIC].

  K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

Poznámka

 • Vymazat lze pouze podporované audiosoubory: soubory formátů MP4 či 3GP.

 • Když došlo k výběru volby Přehrát náhodně, nelze vymazat audiosoubory ani složky. Před vymazáním nastavte režim přehrávání na normální.

 • Při mazacích operacích neodebírejte zařízení USB ze systému.