Použití časovače vypnutí

Po uplynutí přednastaveného času se systém automaticky vypne.

  1. Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte požadovaný čas.

Vypnutí časovače vypnutí

Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte volbu [OFF].

Tip

  • Pro kontrolu zbývajícího času do vypnutí systému stiskněte tlačítko SLEEP.