Poslech vestavěné zvukové ukázky

Podržte tlačítko(přehrát) na systému stisknuté déle než 2 sekundy.

Dojde k přehrání vestavěné zvukové ukázky.

Zastavení ukázky

Stiskněte tlačítko(zastavit) na systému.