Přehrávání nezačne od prvního souboru.

  • Nastavte režim přehrávání na normální.