Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

Aplikace „Sony | Music Center“ slouží k ovládání zvukových zařízení Sony, která jsou kompatibilní s aplikací „Sony | Music Center“, pomocí smartphonu/zařízení iPhone.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz následující adresa URL:

https://www.sony.net/smcqa/

Operace, které lze provádět v systému pomocí aplikace „Sony | Music Center“

 • Provádění změn funkcí systému

 • Procházení hudebního obsahu disku a zařízení USB

 • Zobrazení informací o disku, zařízení USB, stanici FM a stanici DAB/DAB+

 • Nastavení hlasitosti

 • Ovládání přehrávání zdroje ve smartphonu nebo zařízení iPhone

 • Ovládání přehrávání disku a zařízení USB

 • Naladění stanice DAB/DAB+ a přednastavení stanic

 • Naladění stanice FM a přednastavení stanic

 • Provádění změn nastavení zvuku, efektu DJ a funkce MEGA BASS

 • Nastavení časovače vypnutí

 • Nastavení režimu osvětlení

 • Zapnutí/vypnutí funkce hlasové indikace

 • Seskupení s jinými audiosystémy (funkce Stereo Pair / funkce Wireless Party Chain)

atd.

Tip

 • To, co lze ovládat aplikací „Sony | Music Center“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

 • Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace.

Poznámka

 • Nefunguje-li aplikace „Sony | Music Center“ správně, stiskněte tlačítko BLUETOOTH/PAIRING na systému a ukončete připojení BLUETOOTH. Pak připojení BLUETOOTH znovu sestavte, aby mohlo připojení BLUETOOTH fungovat normálně.