Nelze spustit přehrávání.

  • Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.

  • Na zařízení USB bylo vybráno obnovení přehrávání. Stiskněte dvakrát tlačítko(zastavit). Pak stisknutím tlačítka(přehrát) spustíte přehrávání.