Hlavní jednotka

Přední část

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na přední straně

 1. Horní panel

 2. Víko disku

 3. Držák mikrofonu

 4. Výškový reproduktor R/L

 5. Displej

 6. Snímač dálkového ovládání ()

 7. Subwoofer (vybaven funkcí osvětlení*)

* Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.

Zadní část

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na zadní straně

 1. Port (USB) REC/PLAY

 2. Svorka DAB/FM ANTENNA

 3. Konektor AUDIO IN

 4. Konektor AC IN

Horní část

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na horním panelu

 1. (napájení)

  Stisknutím zapněte systém, nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

 2. (přehrát)*1

  (zastavit)

 3. (předchozí)/(další)

  TUNING -/+

 4. Knoflík VOLUME/DJ CONTROL

  Nastavení hlasitosti.*2

  Nastavení úrovně efektu FLANGER a ISOLATOR.

 5. SPEAKER LIGHT

  VOICE CHANGER/VOCAL FADER

  W. PARTY CHAIN

 6. Konektor MIC/GUITAR

 7. MIC ECHO

  GUITAR

 8. MIC/GUITAR LEVEL -/+

 9. FIESTA

  SOUND FIELD

  MEGA BASS s indikátorem

 10. BLUETOOTH/PAIRING s indikátorem

  FUNCTION

 11. FLANGER

  ISOLATOR

  DJ OFF

*1Tlačítko (přehrát) má hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.

*2 Tento knoflík nelze použít k nastavení hlasitosti, když je vybrán efekt DJ.