Použití režimu přehrávání

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

Přehrávání v sekvenčním nebo náhodném pořadí (Přehrát normálně/Přehrát náhodně) (pro nosiče AUDIO CD/DATA CD)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko PLAY MODE opakovaně.

Na displeji se rozsvítí následující indikátory.

 • (Žádný): Přehrává disk.

 • [FLDR]*: Přehrává všechny přehratelné soubory v určené složce na disku.

 • [SHUF]: Přehrává náhodně všechny přehratelné soubory na disku.

 • [FLDR SHUF]*: Přehrává náhodně všechny přehratelné soubory v určené složce na disku.

* Nelze vybrat pro nosič AUDIO CD.

Poznámka

 • Funkce Přehrát náhodně je zrušena, když:

  • otevřete víko disku,

  • provedete synchronizovaný přenos.

 • Funkce Přehrát náhodně může být zrušena, když vyberete složku či skladbu pro přehrávání.

Opakované přehrávání (Přehrát opakovaně) (pro nosiče AUDIO CD/DATA CD)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE opakovaně.

Na displeji se rozsvítí následující indikátory.

 • ikona opakování: opakuje všechny skladby či audiosoubory ve složce/na disku.

 • kombinace ikony opakování a ikony číslo 1 : zopakuje skladbu či audiosoubor.

Poznámka

 • Funkce Přehrát opakovaně je zrušena, když:

  • otevřete víko disku,

  • provedete synchronizovaný přenos.