Různé funkce pro karaoke

Pro karaoke můžete použít různé funkce.

Vokální fader

Funkce redukuje zvuk vokálů ve stereofonním zdroji.

Aktivace funkce Vokální fader

Opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL FADER (nebo přidržením tlačítka VOICE CHANGER/ VOCAL FADER na systému) vyberte volbu [ON V ˎFADER].

Deaktivace funkce Vokální fader

Opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL FADER vyberte volbu [OFF].

Ovládání tóniny

Funkce změní tóninu písně, kterou zpíváte.

Změna tóniny písně

Stisknutím tlačítka KEY CONTROL(-es)/(-is) změňte tóninu podle svého hlasového rozsahu.

Režim skóre

Funkci skóre (režim skóre) lze používat pouze tehdy, když je připojen mikrofon. Skóre se počítá na stupnici 0 až 99 porovnáním vašeho hlasu se zdrojem hudby.

Výpočet skóre vašeho zpěvu

  1. Spusťte přehrávání hudby.

  2. Než začnete zpívat, stiskněte tlačítko SCORE.

  3. Po zpěvu delším než minutu stiskněte tlačítko SCORE znovu k zobrazení svého skóre.

Změna hlasu

Když mluvíte či zpíváte do mikrofonu, můžete si změnit hlas.

Aktivace funkce Změna hlasu

Opakovaným stisknutím tlačítka VOICE CHANGER/VOCAL FADER na systému si změňte hlas.

Deaktivace funkce Změna hlasu

Opakovaným stisknutím tlačítka VOICE CHANGER/VOCAL FADER na systému vyberte volbu [OFF].

Echo mikrofonu

Když zpíváte do mikrofonu, můžete si přidat efekt echa.

Přidání efektu echa

Opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO si přidejte efekt echa.