Poslech rádia FM

Před poslechem rádia FM musíte zapojit kabel (pokojové) antény DAB/FM (součást dodávky) do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému a naladit stanici FM, kterou chcete poslouchat.

  1. Zapojte kabel (pokojové) antény DAB/FM do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému.

    Natáhněte (pokojovou) anténu vodorovně. Aby nedošlo k příjmu šumu, umístěte (pokojovou) anténu mimo napájecí kabel (šňůru el. sítě) a kabel USB.

  2. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [TUNER FM].
  3. Podržte tlačítka TUNING -/+ stisknutá, dokud se na displeji nezačne měnit frekvence.

    Prohledávání pásma se automaticky zastaví, jakmile systém naladí stanici. Na displeji se zobrazí položka [ST] (jen u pořadů stereofonního vysílání FM). Pokud se prohledávání pásma nezastaví, lze tak učinit stisknutím tlačítka(zastavit). Pak použijte ruční ladění (níže).

Ruční ladění

Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING -/+ nalaďte stanici, kterou chcete poslouchat.

Tip

  • Pro snížení statického šumu na slabé stereofonní stanici FM opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud na displeji nezhasne [ST]. Stereofonní efekt se vypne, ale dojde ke zlepšení příjmu.