Ukončení funkce Wireless Party Chain

Postup ukončení všech spojení a funkce Wireless Party Chain

  1. Stiskněte tlačítko W. PARTY CHAIN na hostitelském systému.

Ukončení pouze jednoho systému

Stiskněte tlačítko W. PARTY CHAIN na hostujícím systému, který chcete opustit.

Poznámka

  • Pokud přepnete na jinou funkci nebo vypnete hostitelský systém, dojde také k ukončení funkce Wireless Party Chain.