Použití funkce Voice Control přes aplikaci „Fiestable“

Systém lze ovládat vyřčením přednastavených hlasových příkazů, které se zobrazí na displeji smartphonu/zařízení iPhone.

Poznámka

 • Jsou podporovány tyto jazyky:

  Angličtina/Brazilská portugalština/Francouzština/Němčina/Italština/Polština/Ruština/Španělština

 • Při nastavení smartphonu/zařízení iPhone na nepodporovaný jazyk se zobrazí seznam přednastavených hlasových příkazů v angličtině.

 1. Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.

  Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone zapnuté připojení k internetu.

 2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
 3. Dotkněte se tlačítka [Voice Control via Fiestable].

  Na obrazovce aplikace se zobrazí přednastavené hlasové příkazy.

 4. Klepněte na ikonu mikrofonu na obrazovce aplikace.

  Dojde ke ztlumení systému. Mluvte do mikrofonu smartphonu/zařízení iPhone. Váš hlas bude odeslán do on-line služby ke konverzi řeči na text. Po dokončení konverze bude příkaz vrácen zpět do systému. Dojde ke zrušení ztlumení a systém zareaguje na váš příkaz.

Poznámka

 • Funkce Voice Control přes aplikaci „Fiestable“ nefunguje v následujících případech:

  • Když je on-line služba ke konverzi řeči na text nedostupná, ukončená nebo se nezdařilo připojení.

  • Když je mikrofon smartphonu/zařízení iPhone používán jinou aplikací.