Stanici DAB/DAB+ nelze řádně přijímat.

  • Zkontrolujte připojení antény DAB/FM a pak proveďte postup úvodního prohledání DAB.

  • Aktuální stanice DAB/DAB+ nemusí být dostupná.

    Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING -/+ nalaďte jinou stanici.

  • Pokud jste se přestěhovali do jiné oblasti, mohlo tím dojít ke změnám u některých stanic/kanálů: v tomto případě zřejmě nenaladíte obvyklé vysílání. Chcete-li znovu registrovat obsah vysílání, proveďte postup úvodního prohledání DAB.