Nelze provádět párování.

  • Párování nelze provádět pouze tak, že přidržíte BLUETOOTH/PAIRING na systému. Nejprve musíte zaktivovat funkci BLUETOOTH a potom lze přidržením BLUETOOTH/PAIRING provádět párování.

  • Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže k systému.

  • Párování se nemusí provést, pokud jsou v okolí systému přítomna jiná zařízení BLUETOOTH. V tomto případě ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.

  • Při výběru názvu systému (tento systém) na zařízení BLUETOOTH musíte zadat správný vstupní klíč.