Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB

Systém podporuje následující formáty souborů a disků.

Přehratelné disky

 • AUDIO CD

 • CD-R/-RW ve formátu AUDIO CD

 • CD-R/-RW/-ROM ve formátu DATA CD*1, který obsahuje soubory MP3 (.mp3)*2*3 a odpovídá normě ISO 9660*4, úrovni Level 1/Level 2 nebo Joliet (rozšířený formát).

Přehratelné soubory na zařízení USB

Soubory MP3 (.mp3)*2*3, soubory WMA (.wma)*3*5, soubory AAC (.m4a/.mp4/.3gp)*3*6, soubory WAV (.wav)*3

*1 Nelze přehrát disk DATA CD, jenž byl vytvořen ve formátu Packet Write nebo který nebyl správně finalizován.

*2 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardní formát definovaný organizacemi ISO/MPEG pro komprimovaná audiodata. Soubory MP3 musejí být ve formátu MPEG 1 Audio Layer 3. Audiosoubor MP3 PRO lze přehrát jako soubor MP3.

*3 Na systému nelze přehrávat soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management).

*4 Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization).

*5 Nelze přehrát soubor WMA ve formátech WMA DRM, WMA Lossless či WMA PRO.

*6 Nelze přehrát soubor AAC ve formátech AAC DRM a AAC Lossless, nebo který byl zakódován při 96 kHz.

Poznámka

 • Systém se pokusí přehrát všechna data s výše uvedenými rozšířeními, i když nejsou v podporovaném formátu. Přehrávání těchto dat může způsobit hlasitý hluk, který by mohl poškodit reproduktorový systém.

 • Nelze přehrávat následující disky/soubory:

  • Disk, který má nestandardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)

  • Disk, který je opatřen lepicí páskou, papírem nebo nálepkou

  • Soubory, které jsou šifrovány či chráněny hesly.

Poznámky k nosičům CD-R/-RW

V některých případech nelze na tomto systému přehrát disk CD-R/-RW kvůli nízké kvalitě nahrávky či fyzickému stavu disku nebo kvůli charakteristikám nahrávacího zařízení či autorského softwaru. Více informací viz návod k použití nahrávacího zařízení.

Poznámky k diskům

 • Tento výrobek je určen k přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD).

 • Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované technologiemi ochrany autorských práv neodpovídají normě CD. Proto tyto disky zřejmě nejsou s tímto výrobkem kompatibilní.

Poznámka k disku s více relacemi

Tento systém dokáže přehrát spojité relace na disku, když jsou nahrány ve stejném formátu jako první relace. Nicméně přehrávání není zaručeno.

Poznámky k přehratelným souborům

 • Spuštění přehrávání může trvat déle, když:

  • disk DATA CD/zařízení USB má nahranou komplikovanou stromovou strukturu.

  • právě došlo k přehrání audiosouborů v jiné složce.

  • je na zařízení USB mnoho složek či souborů.

 • Systém může přehrát disky DATA CD nebo zařízení USB za následujících podmínek:

  • Max. do hloubky 8 složek

  • Max. 256 složek

  • Max. 999 souborů na disku

  • Max. 5 000 souborů na zařízení USB

  • Max. 999 souborů ve složce

  Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na konfiguraci složek a souborů.

 • Složky bez audiosouborů jsou vynechány.

 • Soubory přenesené zařízením, jako je počítač, nemusejí být přehrávány v pořadí, ve kterém byly přeneseny.

 • V závislosti na softwaru použitém k vytvoření audiosouboru nemusí být pořadí přehrávání aplikovatelné.

 • Nelze zaručit kompatibilitu se všemi programy pro kódování a zápis podporovaných formátů, nahrávacími zařízeními a záznamovými médii.

Poznámky k zařízením USB

 • U tohoto systému není zaručen provoz se všemi zařízeními USB.

 • Tento systém a zařízení USB nepropojujte přes rozbočovač USB.

 • U některých připojených zařízení USB může dojít ke zpoždění, než tento systém provede určitou operaci.

 • Pořadí přehrávání na systému se může lišit od pořadí přehrávání připojeného zařízení USB.

 • Před použitím zařízení USB zajistěte, aby na zařízení USB nebyly žádné zavirované soubory.