Je slyšet silný šum, hluk či zkreslený zvuk.

  • Jsou-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.

  • Je-li poblíž zařízení generující elektromagnetické záření, jako je bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH či mikrovlnná trouba, přemístěte je jinam.

  • Snižte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.