Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH

Pohotovostní režim BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutí systému při sestavení připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení vypnuté.

  1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
  2. Opakovaným stisknutím tlačítka (nahoru)/(dolů) vyberte položku [BT STBY] a stiskněte tlačítko(zadat).
  3. Opakovaným stisknutím tlačítka (nahoru)/(dolů) vyberte nastavení a stiskněte tlačítko(zadat).
    • [ON]: Systém se automaticky zapne, i když je systém v pohotovostním režimu.

    • [OFF]: Vyp.

Ukončení nabídky voleb

Stiskněte tlačítko OPTIONS.