Stereofonní příjem FM obsahuje statický šum.

  • Pro snížení statického šumu na slabé stereofonní stanici FM opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud na displeji nezhasne [ST].

    Stereofonní efekt se vypne, ale dojde ke zlepšení příjmu.