Poslech rádia DAB

Před poslechem rádia DAB (Digital Audio Broadcasting) musíte zapojit kabel (pokojové) antény DAB/FM (součást dodávky) do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému a naladit stanici DAB/DAB+, kterou chcete poslouchat.

 1. Zapojte kabel (pokojové) antény DAB/FM do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému.

 2. Zapojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) a zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [TUNER DAB].

  Když použijete funkci TUNER DAB poprvé po zakoupení či resetování systému, spustí se automatické prohledávání pásma. Průběh prohledávání pásma se zobrazí jako [SCAN***%].

  V závislosti na počtu dostupných stanic DAB/DAB+ ve vaší oblasti může prohledávání pásma trvat několik minut. Po dokončení prohledávání pásma systém všechny dostupné stanice DAB/DAB+ uloží a naladí první dostupnou stanici.

  Poznámka

  • Nepodporuje-li daná země či oblast vysílání DAB/DAB+, zobrazí se na displeji [NoSIGNAL].

 4. Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING -/+ nalaďte stanici, kterou chcete poslouchat.

Poznámka

 • Při naladění stanice DAB/DAB+ může několik sekund trvat, než uslyšíte její zvuk.

 • Pokud naladěná stanice v určitém čase nevysílá žádný program, zobrazí se na displeji [OFF-AIR].