Je slyšet silný šum nebo hluk, nebo nelze přijímat stanice.

  • Řádně připojte kabel (pokojové) antény DAB/FM.

  • Pro dosažení dobrého příjmu změňte umístění antény a její orientaci.

  • Vypněte blízká elektrická zařízení.

  • K příjmu rádia nemusí docházet v závislosti na podmínkách šíření rádiových vln či obytného prostředí v dané oblasti.


    Špatný příjem: Daleko od oken, mezi budovami atd.

    Dobrý příjem: Blízko oken apod.